Regulamin portalu SuperFucha.pl

1. Postanowienia wstępne.

Postanowienia regulaminu określają prawa i obowiązki użytkowników oraz portalu SuperFucha.pl.

2. Definicje.

Właściciel portalu SuperFucha.pl - firma PAX Krzysztof Rogoziński, z siedzibą w Wolsztynie, na ul. Rożka 38, NIP 923-158-84-23, Regon 300801682.

Portal SuperFucha.pl - serwis umożliwiający zamieszczanie użytkownikom ogłoszeń oraz ich przeglądanie.

Użytkownik - klient przeglądający ogłoszenia, lub je dodający (po zarejestrowaniu się).

Rejestracja - założenie przez klienta swojego unikalnego konta.

3. Rejestracja.

Ogłoszenia zawarte na stronie można przeglądać bez rejestracji.

Rejestracja umożliwia dodawanie ogłoszeń, możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami.

Aby się zarejestrować należy podać adres email oraz hasło. Oczywiście należy również zaakceptować niniejszy regulamin.

Użytkownik rejestrując się oświadcza, że podaje prawdziwe dane, oraz nie naruszają one praw osób trzecich.

4. Ogólne warunki korzystania z portalu.

Portal chroni dane użytkowników.

Użytkownik może mieć tylko jedno konto w serwisie.

Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w dowolnym momencie.

5. Dodawanie ogłoszeń.

Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, że jest zgodne z prawdą, jest następstwem faktycznej potrzeby oraz nie narusza praw osoby trzeciej. Nie wolno używać niecenzuralnych słów. Ogłoszenie może zostać przez operatora portalu lub samego użytkownika. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. Opłaty są tylko za promowanie i wyróżnienie (dodatkowa, nieobowiązkowa opcja)

6. Reklamacje.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji do 14 dni po zakończeniu emisji ogłoszenia. Reklamację należy wysłać pod adres kontakt@superfucha.pl lub tel. 68 347 23 92.

Operator portalu ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

7. Postanowienia końcowe.

Regulamin dostępny jest na stronie www.SuperFucha.pl

Na prośbę użytkownika może być również wysłany pocztą lub elektronicznie.